Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

11. Gilde

 

 

 

 

             Møder og arrangementer i 2022  
                   20.01.2022 - Nytårsgildehal

 

 

                03.02.2022 - Fælles gildemøde  

 

 

                23.03.2022 - Gildeting  

 

 

                25.04.2022 - Sct Georgs gildehal  

 

                  09.05.2022 - Gildemøde      
                  09.06.2022 - Friluftsgildehal      
                  12.09.2022 - Gildehal      
                  06.10.2022 - Gildemøde      
                07.12.2022 - Gildemøde  
                       
                       
 

Arrangementer fra Stadsgildet /andre gilder     

  08.01.2022 Nytårskur
  03.02.2022 Fælles gildemøde
  09.03.2022  Gildemestermøde
  06.04.2022 ERFA-møde for nye og gl. gildeledelser
  04.05.2022 Distriktsgildeting
  08.08.2022 Åben gildehal Buderup Ødekirke
  01.09.2022 Gildemestermøde
     
  22.10.2022 Fellowship
  03.11.2022  Distriktsgildehal
  10.11.2022 Stadsgilderådsmøde
  24.11.2022 Fredslyset