ANSØGNING OM DONATION

   

11. Aalborg Sct Georgs Gilde uddeler en gang om året donationer til spejdergrupper i området og til forskellige humanitære formål. Midlerne stammer fra Gildets traditionsrige Julemarked i Aalborg Kloster.  

Uddelingen sker i novenber måned i forbindelse med Gildets Julemarked (den sidste lørdag før den week-end hvor det er 1. søndag i advent)  

Ansøgning om donation sendes til gildemesteren  (hanne.thusgaard@hotmail.com) eller til formanden for julemarkedet (Nete Vejby Thomsen netevejby@jubii.dk) senest den 1. september. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af, hvad donationen skal bruges til. Der kan eventuelt vedlægges regnskab.  

Ansøger får besked, når ansøgningen er modtaget og senere, når ansøgningen er behandlet.

Donationsmodtagere inviteres til at komme til stede og modtage donationen i forbindelse med åbning af Julemarkedet i Aalborg Kloster.