Sct. Georgs Gilderne i Aalborg

 

 

 

 

 

11. Gilde

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

 

 

Oplysningsudvalg Hanne Thusgaard Hansen

Lis Ovesen

Broderkæden Ulla Toftild

 

 

  GIM/fadderskab Inge Vestergaard    
  Spejderkontakt Allis Bartolin Møller

 
Scrapbog Ulla Toftild    
Blomsterkruset Inge Ringgaard
Gavekasse Bente Møller Nielsen Inge Vestergaard
Rejseudvalg Inge Ringgaard  - Inge Vestergaard - Allis Bartolin M Hanne Thusgaard Hansen
Webmaster Hanne Thusgaard Hansen
 

 

 

Styregruppe julemarked:  

 

Formand Hanne Thusgaard Hansen
Kassererboden Lis Ovesen
Sekretær Jette Dige Møller
Pressekontakt Inge Ringgaard Dorte Jacobsen
         
Tovholdere julemarked:

 

Glöggboden Knuden
Julebordet Annette Gjørtz Bloch Dorte Jacobsen
Den kreative bod Annete Gjørtz Bloch Dorte Jacobsen
Mundgodtboden Birte Nordentoft
Tombola/børnetombola Hanne Thusgaard Hansen
  Dekorationer Bodil Benedicte bredahl    
Nisseboden Jette Dige Møller
Rundvisning Inge Vestergaard
Transport Karin Hansen /Lis Ovesen